Author name: MichalSzrajber

Najczęściej używane PKD a podatek ryczałtowy

Jedną z najkorzystniejszych form opodatkowania podatkiem dochodowym jest podatek ryczałtowy. Mogą z niego korzystać Przedsiębiorcy prowadzący określoną w przepisach działalność. Podatek ryczałtowy charakteryzuje się tym, że podstawą jego wyliczenia stanowi przychód pomniejszony wyłącznie o składki społeczne ZUS, a wartość podatku jest określony ustawowo w zależności od rodzaju działalności. Podstawy podatku nie pomniejsza się o żadne …

Najczęściej używane PKD a podatek ryczałtowy Read More »

Podróże służbowe krajowe

Tak jak każdy pracownik również Przedsiębiorca ma prawo udawać się w podróże służbowe i koszty tych podróży zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się jednak nieco inaczej niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia Koszty udokumentowane fakturami i paragonami w tym koszty przejazdów, noclegów, parkingów, autostrad itp. są wprowadzane jako koszty uzyskania przychodu …

Podróże służbowe krajowe Read More »

Platforma PUE-ZUS

PUE-ZUS to platforma usług elektronicznych ZUS. Dzięki tej Platformie (PUE) ZUS możesz wiele spraw związanych z firmą załatwić przez Internet. Od 2023 roku z platformy korzystać muszą wszyscy Przedsiębiorcy bez względu na to, czy działalność jest jednoosobowa, czy też Przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Przedsiębiorca powinien zarejestrować się do platformy korzystając ze strony rejestracji. Rejestracji można dokonać …

Platforma PUE-ZUS Read More »

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

JPK-Jednolity Plik Kontrolny to ustrukturyzowana baza danych zawierająca informacje o wszelkich transakcjach (zakupach i sprzedażach) jakich dokonał Przedsiębiorca w danym miesiącu. Najprościej opisując: w jednym pliku wysyłamy pełne  zestawienie dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży. Plik JPK jest generowany przez każdy system finansowo – księgowy w tej samej strukturze, co pozwala dokonywać porównań kontrolnych (kontroli krzyżowej) …

JPK – Jednolity Plik Kontrolny Read More »

Split-Payment

Split Payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności. Jest stosowany w rozliczeniach pomiędzy Przedsiębiorcami będącymi płatnikami VAT. Podzielona płatność odbywa się na życzenie podmiotu dokonującego przelew i polega na tym, że kwota netto z faktury wpływa na konto główne kontrahenta, a kwota podatku VAT na konto dodatkowe. Przedsiębiorca jest zobowiązany zastosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku …

Split-Payment Read More »

Biała lista

Biała lista jest to lista podatników w tym Przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Na liście tej między innymi znajduje się numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy. Jest to rachunek na który kontrahenci mogą bezpiecznie regulować zobowiązania w tym płatności za faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kontrahent zapłaci zobowiązanie o wartości powyżej 15.000,00 zł brutto na rachunek, który …

Biała lista Read More »

Zmiana stawek diety w podróży służbowej

28.07.2022 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z dnia 13 lipca 2022 Poz. 1481) z dniem 28.07.2022 zmianie ulega wysokość diety w czasie podróży służbowej krajowej. Od tego dnia wynosi ona 38 zł. Co za tym idzie zmiana dotyczy także ryczałtu za nocleg, który rośnie do kwoty 57,00 zł oraz ryczałtu za …

Zmiana stawek diety w podróży służbowej Read More »

Od 1.01.2023 obowiązek posiadania konta PUE-ZUS

29.09.2022 Od dnia 1.01.2023 roku ulegają zmianie zasady korzystania z profilu PUE-ZUS. Do tego dnia posiadanie profilu było obowiązkowe wyłącznie dla podmiotów zatrudniających powyżej 5 pracowników. Od początku 2023 roku aktywny profil PUE-ZUS będzie musiał posiadać każdy płatnik składek, w tym także Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo.

Rachunek bankowy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien posiadać rachunek bankowy przeznaczony dla swojej firmy (działalności). Nie wskazana jest obsługa firmy za pomocą rachunku osobistego. Nie wskazane jest także dokonywanie firmowych płatności z rachunku osobistego, ani osobistych z firmowego. Rachunki firmowe są nieco innym typem produktu bankowego przeznaczonym dla Przedsiębiorców. Są one płatne, ale opłaty są stosunkowo …

Rachunek bankowy Read More »

Zmiany w dokumentach rejestrowych

Wszystkie dane Przedsiębiorcy znajdujące się w CEiDG można w każdej chwili zmienić, uzupełnić lub skasować (dotyczy to danych, które nie muszą się obligatoryjnie znajdować w rejestrze). Przedsiębiorca może także zawiesić działalność, odwiesić zawieszoną działalność lub całkowicie ja zlikwidować. W tym celu należy wejść w zasoby CEiDG w trybie zmian. W sekcji 1 wniosku CEIDG-1 należy …

Zmiany w dokumentach rejestrowych Read More »