W 2023 roku wzrost kosztów działalności gospodarczej

W 2023 roku Przedsiębiorcy muszą liczyć się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze wzrostem składek ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą pełnych, miesięcznych składek ZUS stanowi 60% wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które na 2023 rok wynosi 6.935,00 zł. Wartość podstawy zatem stanowiącą 60% tej kwoty będzie 4.161,00 zł

Pełne ubezpieczenie społeczne ZUS wyniesie zatem:

  • 812,23 zł składka emerytalna
  • 332,88 zł składka rentowa
  • 69,49 zł składka wypadkowa
  • 101,94 zł składka na Fundusz Pracy
  • 101,94 zł dobrowolna składka chorobowa

W sumie Przedsiębiorca (licząc łącznie z dobrowolną składką chorobową zapłaci 1.418,48 co stanowi wzrost kosztu o 207,20 zł miesięcznie w stosunku do roku ubiegłego.

Zmiany dotkną również osoby opłacające mały ZUS. Jest to spowodowane zmianą wysokości najniższego wynagrodzenia, które wzroście od 1.01.2023, a następnie 1.07.2023. W związku z tym za preferencyjne ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) Przedsiębiorcy zapłacą 331,26 zł za okres od stycznia do czerwca oraz 341,72 od lipca do grudnia. (Za 2022 rok analogiczna składka miesięczna wynosiła 285,71 zł)

Przypomnijmy, że pierwszą składkę w nowej wysokości należy zapłacić za styczeń 2023 roku a więc do 20.02.2023r.