Lunch z Klientem a koszty uzyskania przychodu

                Dla każdego przedsiębiorcy oczywistym jest, że prowadzenie biznesu wymaga kontaktów z dostawcami i klientami. Bardzo często z wielu wzglądów na miejsce spotkania wybiera się kawiarnię czy restaurację bo przy smacznej kawie czy obiedzie o wiele przyjemniej i skuteczniej negocjuje się kontrakty, czy rozwiązuje problemy biznesowe. Powstaje zatem pytanie, czy jeśli zabierzemy klienta na Lunch, czy też na kawę możemy koszty z tym związane zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

                Zgodnie z Art.22 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uważa się wszelkie wydatki poniesione w związku z uzyskaniem lub podniesieniem przychodu. Zatem jeśli spotykamy się z klientem lub potencjalnym klientem celem negocjacji umowy, uzgodnienia warunków współpracy, omówienia zagadnień dotyczących współpracy itp. mamy pełne prawo zaliczyć koszty związane z takim biznesowym obiadem do kosztów uzyskania przychodu. Jedynym elementem, który jest tu kontrowersyjny to alkohol. Powołana powyżej ustawa w żadnym punkcie nie wspomina o wyłączeniu spożytych podczas takiego spotkania trunków z kosztów uzyskania przychodów, ale niewątpliwie może to być źle widziane przez organa kontroli.