Biała lista

Biała lista jest to lista podatników w tym Przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Na liście tej między innymi znajduje się numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy. Jest to rachunek na który kontrahenci mogą bezpiecznie regulować zobowiązania w tym płatności za faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kontrahent zapłaci zobowiązanie o wartości powyżej 15.000,00 zł brutto na rachunek, który nie znajduje się na Białej Liście nie może takiej transakcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego należy się spodziewać, że takiego zobowiązania nie uiści. Z doświadczenia widać, że część kontrahentów nie decyduje się regulować na rachunki spoza Białej Listy również zobowiązań o mniejszych wartościach. Aby numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy znalazł się na Białej Liście należy wprowadzić go w CEiDG w ramach aktualizacji danych. UWAGA, proces by rachunek znalazł się na Białej Liście potrafi trwać do 2 tygodni. Aby sprawdzić, czy jest on widoczny należy użyć wyszukiwarki. W wyszukiwarce każdy Przedsiębiorca może sprawdzić, czy jego rachunek jest na Białej Liście, ale także to, czy są na niej numery rachunków jego kontrahentów.