grudzień 2022

Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz za osoby z nimi współpracujące. Wysokość limitu do odliczenia podlega corocznie podwyższeniu i jest ogłaszana przez Ministra Finansów do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w drodze […]

Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku Read More »

W 2023 roku wzrost kosztów działalności gospodarczej

W 2023 roku Przedsiębiorcy muszą liczyć się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze wzrostem składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Podstawą pełnych, miesięcznych składek ZUS stanowi 60% wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które na 2023 rok wynosi 6.935,00 zł. Wartość podstawy zatem stanowiącą 60% tej kwoty będzie 4.161,00 zł Pełne ubezpieczenie społeczne ZUS

W 2023 roku wzrost kosztów działalności gospodarczej Read More »

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania kontraktowo tzn. odpowiedzialność materialna pojawia się co do zasady z każdym podpisanym kontraktem. Odpowiedzialność ta nie jest ograniczona co do zasady. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w łączącej strony umowie, które określają zasady i wysokość odpowiedzialności. Należy pamiętać, że przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie swoje działania m.in. szkody wyrządzone

Odpowiedzialność przedsiębiorcy Read More »

Działalność gospodarcza a pracownicy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność   gospodarczą (nawet ten, który działał jednoosobowo) ma prawo zatrudniać pracowników na podstawie kodeksu pracy i zlecać zadania zleceniobiorcom na podstawie kodeksu cywilnego. Nie wymaga to żadnej zmiany czy uzupełnienia w CEiDG Przedsiębiorcy. Wymaga jedynie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym zarejestrowania, a następnie po zakończeniu współpracy wyrejestrowania, pracownika (lub

Działalność gospodarcza a pracownicy Read More »

Najczęściej używane PKD a podatek ryczałtowy

Jedną z najkorzystniejszych form opodatkowania podatkiem dochodowym jest podatek ryczałtowy. Mogą z niego korzystać Przedsiębiorcy prowadzący określoną w przepisach działalność. Podatek ryczałtowy charakteryzuje się tym, że podstawą jego wyliczenia stanowi przychód pomniejszony wyłącznie o składki społeczne ZUS, a wartość podatku jest określony ustawowo w zależności od rodzaju działalności. Podstawy podatku nie pomniejsza się o żadne

Najczęściej używane PKD a podatek ryczałtowy Read More »

Podróże służbowe krajowe

Tak jak każdy pracownik również Przedsiębiorca ma prawo udawać się w podróże służbowe i koszty tych podróży zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się jednak nieco inaczej niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia Koszty udokumentowane fakturami i paragonami w tym koszty przejazdów, noclegów, parkingów, autostrad itp. są wprowadzane jako koszty uzyskania przychodu

Podróże służbowe krajowe Read More »

Platforma PUE-ZUS

PUE-ZUS to platforma usług elektronicznych ZUS. Dzięki tej Platformie (PUE) ZUS możesz wiele spraw związanych z firmą załatwić przez Internet. Od 2023 roku z platformy korzystać muszą wszyscy Przedsiębiorcy bez względu na to, czy działalność jest jednoosobowa, czy też Przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Przedsiębiorca powinien zarejestrować się do platformy korzystając ze strony rejestracji. Rejestracji można dokonać

Platforma PUE-ZUS Read More »

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

JPK-Jednolity Plik Kontrolny to ustrukturyzowana baza danych zawierająca informacje o wszelkich transakcjach (zakupach i sprzedażach) jakich dokonał Przedsiębiorca w danym miesiącu. Najprościej opisując: w jednym pliku wysyłamy pełne  zestawienie dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży. Plik JPK jest generowany przez każdy system finansowo – księgowy w tej samej strukturze, co pozwala dokonywać porównań kontrolnych (kontroli krzyżowej)

JPK – Jednolity Plik Kontrolny Read More »

Split-Payment

Split Payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności. Jest stosowany w rozliczeniach pomiędzy Przedsiębiorcami będącymi płatnikami VAT. Podzielona płatność odbywa się na życzenie podmiotu dokonującego przelew i polega na tym, że kwota netto z faktury wpływa na konto główne kontrahenta, a kwota podatku VAT na konto dodatkowe. Przedsiębiorca jest zobowiązany zastosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku

Split-Payment Read More »