JPK – Jednolity Plik Kontrolny

JPK-Jednolity Plik Kontrolny to ustrukturyzowana baza danych zawierająca informacje o wszelkich transakcjach (zakupach i sprzedażach) jakich dokonał Przedsiębiorca w danym miesiącu. Najprościej opisując: w jednym pliku wysyłamy pełne  zestawienie dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży.

Plik JPK jest generowany przez każdy system finansowo – księgowy w tej samej strukturze, co pozwala dokonywać porównań kontrolnych (kontroli krzyżowej) urzędnikom administracji skarbowej. Każdy Przedsiębiorca będący płatnikiem VAT jest zobowiązany co miesiąc wygenerować z systemu, podpisać np. profilem zaufanym, a następnie wysłać JPK do Ministerstwa Finansów w terminie do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc bieżący. Programy księgowe zazwyczaj łączą się z odpowiednią stroną Ministerstwa automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie istnieje możliwość także wysłać JPK poprzez bramkę MF. Przyjęcie pliku JPK potwierdza Ministerstwo nadając unikatowy numer transferu (odpowiednik numeru np. przesyłki poleconej] i generując potwierdzenie elektroniczne – UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Należy je wydrukować i przechowywać 5 lat od roku w którym złożyliśmy zeznanie podatkowe za dany okres (w rzeczywistości jest to okres 6 lat)

Przy okazji generowania JPK automatycznie generowana i wysyłana do MF jest deklaracja VAT, która zawiera wartość podatku VAT podlegającą wpłacie do urzędu. Dla miesięcznego sprawozdania zawierającego JPK i deklaracje VAT używa się nazwy JPK_V7M.