Zmiana stawek diety w podróży służbowej

28.07.2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z dnia 13 lipca 2022 Poz. 1481) z dniem 28.07.2022 zmianie ulega wysokość diety w czasie podróży służbowej krajowej. Od tego dnia wynosi ona 38 zł. Co za tym idzie zmiana dotyczy także ryczałtu za nocleg, który rośnie do kwoty 57,00 zł oraz ryczałtu za dojazdy – kwota po zmianie 7,60 zł za każdą rozpoczęta dobę. Zmianom nie ulegają stawki kilometrowe za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.