Nowe preferencyjne składki ZUS od 07-2023

Jak powszechnie wiadomo, z dniem 1 lipca br. zostało ustawowo podwyższone minimalne wynagrodzenie z 3.460 do 3.600. Ponieważ przy składce preferencyjnej ZUS, podstawa wymiaru naliczania składek jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia automatycznie wzrosną składki społeczne ZUS. Dotychczasowa podstawa wzrosła z 1.047 do 1.080 PLN, a co za tym idzie poszczególne składki (poczynając od deklaracji za lipiec, czyli płatne w sierpniu) kształtują się następująco:

emerytalna – 210,82 (było – 204,37),

rentowa – 86,40 (było – 83,86)

wypadkowa – 18,04 (było – 17,48)

chorobowa (dobrowolna) – 26,46 (było – 25,65)

Obecnie pełna składka wynosi –  341,72 (wzrost o 10,36 PLN). Natomiast bez chorobowego – 315,26 (wzrost o 9,55 PLN).

Podniesienie płacy minimalnej nie ma wpływu na wysokość składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają skłądki w pełnej, a nie preferencyjnej wysokości od lipca płacą składki w dotychczasowej wysokości.