Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatne elektroniczne narzędzie, za pomocą którego obywatel może potwierdzać swoją tożsamość w urzędach i systemach administracji publicznej. Dla Przedsiębiorcy jest szczególnie potrzebny w załatwianiu spraw na platformach CEiDG, PUE-ZUS, Urzędu Patentowego RP, Administracji Skarbowej i innych.

Do założenia profilu zaufanego wystarczy telefon komórkowy, polski dokument tożsamości oraz numer PESEL. Przydatne, ale nie konieczne może być także posiadanie osobistego internetowego konta bankowego lub e-dowodu elektronicznego.

Aby założyć profil należy wypełnić formularz on-line celem rejestracji. Następnie udać się osobiście z dokumentem tożsamości do jednego z punktów potwierdzania tożsamości, których lista znajduje się TUTAJ.

Potwierdzenia tożsamości można dokonać również podczas rozmowy wideo z urzędnikiem za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W tym celu należy umówić się na dogodny termin na stronie profilu.

Jeżeli Przedsiębiorca posiada osobiste internetowe konto bankowe w jednym z banków wymienionych na liście może dokonać potwierdzenia swojej tożsamości poprzez konto. W tym celu należy wejść na konto logując się za pośrednictwem tego adresu.

Potwierdzenie tożsamości może nastąpić również poprzez e-dowód.

Zakładając profil zaufany należy podać oprócz danych osobowych także login i hasło do systemu oraz numer telefonu komórkowego. Login i hasło będzie wykorzystywane tam, gdzie Przedsiębiorca będzie się logował przy pomocy profilu zaufanego (np. do portalu PUE-ZUS). Profil zaufany (podpis zaufany) daje także możliwość podpisywania dokumentów urzędowych. W tym celu należy wybrać opcję podpisz profilem zaufanym. Wówczas system wyśle na wskazany numer telefonu komórkowego 8-cyfrowy kod autoryzacyjny, którego wpisanie poskutkuje podpisaniem dokumentu.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego TUTAJ