Split-Payment

Split Payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności. Jest stosowany w rozliczeniach pomiędzy Przedsiębiorcami będącymi płatnikami VAT. Podzielona płatność odbywa się na życzenie podmiotu dokonującego przelew i polega na tym, że kwota netto z faktury wpływa na konto główne kontrahenta, a kwota podatku VAT na konto dodatkowe. Przedsiębiorca jest zobowiązany zastosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku kiedy nabywa tak zwane towary wrażliwe lub kwota transakcji przekracza 15.000,00 zł brutto. Więcej informacji na temat Split Payment TUTAJ