Rachunek bankowy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien posiadać rachunek bankowy przeznaczony dla swojej firmy (działalności). Nie wskazana jest obsługa firmy za pomocą rachunku osobistego. Nie wskazane jest także dokonywanie firmowych płatności z rachunku osobistego, ani osobistych z firmowego. Rachunki firmowe są nieco innym typem produktu bankowego przeznaczonym dla Przedsiębiorców. Są one płatne, ale opłaty są stosunkowo niskie. Przedsiębiorcy będący płatnikami VAT muszą mieć podwójne (skojarzone ze sobą) rachunki bankowe – jeden główny – do obsługi obrotów, drugi pomocniczy – do obsługi środków z podatku VAT. Z rachunku głównego Przedsiębiorca może regulować wszystkie swoje zobowiązania i swobodnie przenosić środki. Środki z rachunku pomocniczego Przedsiębiorca może wykorzystać na opłatę podatku VAT, podatku dochodowego, składek ZUS oraz, jeżeli korzysta z mechanizmu split-payment, zapłatę swoim kontrahentom tej części zobowiązania, które stanowi podatek VAT zgodnie z wystawiona fakturą.