październik 2022

Biała lista

Biała lista jest to lista podatników w tym Przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Na liście tej między innymi znajduje się numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy. Jest to rachunek na który kontrahenci mogą bezpiecznie regulować zobowiązania w tym płatności za faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kontrahent zapłaci zobowiązanie o wartości powyżej 15.000,00 zł brutto na rachunek, który …

Biała lista Read More »

Zmiana stawek diety w podróży służbowej

28.07.2022 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z dnia 13 lipca 2022 Poz. 1481) z dniem 28.07.2022 zmianie ulega wysokość diety w czasie podróży służbowej krajowej. Od tego dnia wynosi ona 38 zł. Co za tym idzie zmiana dotyczy także ryczałtu za nocleg, który rośnie do kwoty 57,00 zł oraz ryczałtu za …

Zmiana stawek diety w podróży służbowej Read More »

Od 1.01.2023 obowiązek posiadania konta PUE-ZUS

29.09.2022 Od dnia 1.01.2023 roku ulegają zmianie zasady korzystania z profilu PUE-ZUS. Do tego dnia posiadanie profilu było obowiązkowe wyłącznie dla podmiotów zatrudniających powyżej 5 pracowników. Od początku 2023 roku aktywny profil PUE-ZUS będzie musiał posiadać każdy płatnik składek, w tym także Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo.

Rachunek bankowy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien posiadać rachunek bankowy przeznaczony dla swojej firmy (działalności). Nie wskazana jest obsługa firmy za pomocą rachunku osobistego. Nie wskazane jest także dokonywanie firmowych płatności z rachunku osobistego, ani osobistych z firmowego. Rachunki firmowe są nieco innym typem produktu bankowego przeznaczonym dla Przedsiębiorców. Są one płatne, ale opłaty są stosunkowo …

Rachunek bankowy Read More »

Zmiany w dokumentach rejestrowych

Wszystkie dane Przedsiębiorcy znajdujące się w CEiDG można w każdej chwili zmienić, uzupełnić lub skasować (dotyczy to danych, które nie muszą się obligatoryjnie znajdować w rejestrze). Przedsiębiorca może także zawiesić działalność, odwiesić zawieszoną działalność lub całkowicie ja zlikwidować. W tym celu należy wejść w zasoby CEiDG w trybie zmian. W sekcji 1 wniosku CEIDG-1 należy …

Zmiany w dokumentach rejestrowych Read More »

Wykluczenia możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS

Nie wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze wszystkich przywilejów wynikających z posiadania statusu Przedsiębiorcy. Ograniczenia dotyczą: – wyboru opodatkowania podatkiem liniowym – nie mogą z niego skorzystać Przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym pozostawali w stosunku pracy (umowa o pracę) z podmiotem na rzecz którego świadczą usługę. Zatem jeśli Przedsiębiorca był pracownikiem firmy X …

Wykluczenia możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS Read More »

Działalność gospodarcza a VAT

Pomioty prowadzące działalność gospodarczą mogą być lub mogą nie być płatnikami VAT. Zależy to od obrotów i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a także własnej decyzji.  Usługi: doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego),  prawnicze, jubilerskie oraz ściągania długów w tym faktoringu a także handel niektórymi towarami są opodatkowane obowiązkowym podatkiem VAT. Zatem Przedsiębiorcy świadczący takie usługi lub …

Działalność gospodarcza a VAT Read More »

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Najczęściej stosowane dziś formy opodatkowania Przedsiębiorców podatkiem dochodowym to zady ogólne (progi podatkowe), podatek liniowy i podatek ryczałtowy. W niektórych przypadkach niestety Przedsiębiorca pozbawiony jest wyboru korzystnej formy opodatkowania. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Wykluczenia z możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS [link]. Formę opodatkowania wybiera się co do …

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym Read More »

Składki ZUS 2023

Składki ZUS dla przedsiębiorców składają się z następujących elementów: Składki Społeczne – emerytalna (19,52%), rentowa (8%), chorobowa (2,45%) i wypadkowa (1,67%), Składka zdrowotnej, oraz Składka na Fundusz Pracy (2,45%).  Pełny ZUS Przedsiębiorcy – Podstawą do wyliczenia wysokości miesięcznego zobowiązania w ramach Składek Społecznych oraz Funduszu Pracy w pełnej wysokości jest kwota, która odpowiada 60% prognozowanego …

Składki ZUS 2023 Read More »

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatne elektroniczne narzędzie, za pomocą którego obywatel może potwierdzać swoją tożsamość w urzędach i systemach administracji publicznej. Dla Przedsiębiorcy jest szczególnie potrzebny w załatwianiu spraw na platformach CEiDG, PUE-ZUS, Urzędu Patentowego RP, Administracji Skarbowej i innych. Do założenia profilu zaufanego wystarczy telefon komórkowy, polski dokument tożsamości oraz numer PESEL. Przydatne, ale nie …

Profil zaufany Read More »