Author name: MichalSzrajber

Wykluczenia możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS

Nie wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze wszystkich przywilejów wynikających z posiadania statusu Przedsiębiorcy. Ograniczenia dotyczą: – wyboru opodatkowania podatkiem liniowym – nie mogą z niego skorzystać Przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym pozostawali w stosunku pracy (umowa o pracę) z podmiotem na rzecz którego świadczą usługę. Zatem jeśli Przedsiębiorca był pracownikiem firmy X …

Wykluczenia możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS Read More »

Działalność gospodarcza a VAT

Pomioty prowadzące działalność gospodarczą mogą być lub mogą nie być płatnikami VAT. Zależy to od obrotów i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a także własnej decyzji.  Usługi: doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego),  prawnicze, jubilerskie oraz ściągania długów w tym faktoringu a także handel niektórymi towarami są opodatkowane obowiązkowym podatkiem VAT. Zatem Przedsiębiorcy świadczący takie usługi lub …

Działalność gospodarcza a VAT Read More »

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Najczęściej stosowane dziś formy opodatkowania Przedsiębiorców podatkiem dochodowym to zady ogólne (progi podatkowe), podatek liniowy i podatek ryczałtowy. W niektórych przypadkach niestety Przedsiębiorca pozbawiony jest wyboru korzystnej formy opodatkowania. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Wykluczenia z możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS [link]. Formę opodatkowania wybiera się co do …

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym Read More »

Mały ZUS Plus 2023

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. programu Mały ZUS Plus. Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki: Natomiast nie można korzystać z …

Mały ZUS Plus 2023 Read More »

Składki ZUS 2023

Składki ZUS dla przedsiębiorców składają się z następujących elementów: Składki Społeczne – emerytalna (19,52%), rentowa (8%), chorobowa (2,45%) i wypadkowa (1,67%), Składka zdrowotnej, oraz Składka na Fundusz Pracy (2,45%).  Pełny ZUS Przedsiębiorcy – Podstawą do wyliczenia wysokości miesięcznego zobowiązania w ramach Składek Społecznych oraz Funduszu Pracy w pełnej wysokości jest kwota, która odpowiada 60% prognozowanego …

Składki ZUS 2023 Read More »

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatne elektroniczne narzędzie, za pomocą którego obywatel może potwierdzać swoją tożsamość w urzędach i systemach administracji publicznej. Dla Przedsiębiorcy jest szczególnie potrzebny w załatwianiu spraw na platformach CEiDG, PUE-ZUS, Urzędu Patentowego RP, Administracji Skarbowej i innych. Do założenia profilu zaufanego wystarczy telefon komórkowy, polski dokument tożsamości oraz numer PESEL. Przydatne, ale nie …

Profil zaufany Read More »

CEiDG

CEiDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – Rejestr, w którym znajdują się dane o wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Jest to odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), gdzie znajdują się wszystkie spółki prawa handlowego. Wypis z rejestru CEiDG dla przedsiębiorcy spełnia tę samą rolę co wypis z KRS dla spółki – czyli jest …

CEiDG Read More »

Jak założyć działalność

W obecnych czasach założenie działalności gospodarczej nie jest rzeczą trudną. Większość działań można wykonać siedząc przy biurku za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu. Ale żeby proces był jak najbardziej optymalny trzeba się do tego właściwie przygotować. A więc po kolei: Założenie profilu zaufanego lub zakup podpisu elektronicznego. Jedna i druga usługa służy do składania …

Jak założyć działalność Read More »