styczeń 2023

Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023

20 stycznia 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze Obwieszczenia wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale w 2022 r. Wyniosło ono 6965,94 zł. Kwota ta ma wpływ na wyliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.W konsekwencji tej zmiany składka miesięczna dla Przedsiębiorcy opodatkowanego […]

Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023 Read More »

Ważne terminy 2023

Na początku nowego roku jak zwykle Przedsiębiorca jest obowiązany jest rozliczyć stary rok i wybrać formę opodatkowania na nowy. Poniżej prezentujemy obowiązujące w 2023 roku najważniejsze terminy Przedsiębiorcy opłacający podatek ryczałtowy – podatek ryczałtowy za XII 2022 lub 4Q2022 należy opłacić – do 28.02.2023 – rozliczenie roczne (PIT-28, PIT-28S) należy wysłać i ewentualnie dopłacić –

Ważne terminy 2023 Read More »

Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej

W styczniu 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące podróży służbowej. Dotyczą zarówno pracowników jak i przedsiębiorców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302) od 1 stycznia 2023 roku dieta za jeden dzień podróży służbowej na terenie Polski wynosi 45 zł.

Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej Read More »

Mały ZUS Plus 2023

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. programu Mały ZUS Plus. Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki: Natomiast nie można korzystać z

Mały ZUS Plus 2023 Read More »