Platforma PUE-ZUS

PUE-ZUS to platforma usług elektronicznych ZUS. Dzięki tej Platformie (PUE) ZUS możesz wiele spraw związanych z firmą załatwić przez Internet. Od 2023 roku z platformy korzystać muszą wszyscy Przedsiębiorcy bez względu na to, czy działalność jest jednoosobowa, czy też Przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Przedsiębiorca powinien zarejestrować się do platformy korzystając ze strony rejestracji. Rejestracji można dokonać przy użyciu Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub bankowości elektronicznej.

Platforma ZUS-PUE służy do prowadzenia wszelkiej korespondencji z ZUS i załatwiania wszelkich spraw socjalnych, które leżą w kompetencji ZUS (między innymi sprawdzenie statusu ubezpieczeniowego Przedsiębiorcy, stanu ewentualnej zaległości, wnioskowanie w ramach programów pomocowych itp.). Poprzez ZUS PUE można zamówić także zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek, które może być potrzebna np. do postepowania przetargowego. Termin otrzymania takiego zaświadczenia – 7 dni. 

ZUS-PUE poprzez zakładkę E-Płatnik (zakładka jest bezpłatna, ale wymaga dodatkowej instalacji) umożliwia składanie deklaracji do ZUS w tym comiesięcznej deklaracji DRA dla płatników składek. Deklaracja pozwoli wyliczyć kwotę należności podlegającej zapłacie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych.

Platforma ponadto umożliwia Przedsiębiorcom posiadającym pracowników pobieranie ich zwolnień lekarskich L4.