Author name: MichalSzrajber

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla Mikroprzedsiębiorców bez zmian

Od 1 kwietnia 2023 r. rozpocznie się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla najmniejszych płatników, którzy opłacają tę składkę w zryczałtowanej wysokości, składka wypadkowa pozostanie na tym samym poziomie 1,67%. Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej nie ulegnie zmianie także dla części płatników, którzy ustalają jej wysokość …

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla Mikroprzedsiębiorców bez zmian Read More »

Księgowanie spóźnionych dokumentów kosztowych

  Często zdarza się, że Przedsiębiorca otrzymuje lub przekazuje do biura księgowego dokumenty kosztowe (faktury, rachunki, paragony) z opóźnieniem. Bywa, że jest ono na tyle duże, że nie jest możliwe zaksięgowanie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu w którym został poniesiony koszt. Miesiąc ten jest już zamknięty, a podatek zapłacony. Dotychczas organa …

Księgowanie spóźnionych dokumentów kosztowych Read More »

Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023

20 stycznia 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze Obwieszczenia wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale w 2022 r. Wyniosło ono 6965,94 zł. Kwota ta ma wpływ na wyliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.W konsekwencji tej zmiany składka miesięczna dla Przedsiębiorcy opodatkowanego …

Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023 Read More »

Ważne terminy 2023

Na początku nowego roku jak zwykle Przedsiębiorca jest obowiązany jest rozliczyć stary rok i wybrać formę opodatkowania na nowy. Poniżej prezentujemy obowiązujące w 2023 roku najważniejsze terminy Przedsiębiorcy opłacający podatek ryczałtowy – podatek ryczałtowy za XII 2022 lub 4Q2022 należy opłacić – do 28.02.2023 – rozliczenie roczne (PIT-28, PIT-28S) należy wysłać i ewentualnie dopłacić – …

Ważne terminy 2023 Read More »

Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej

W styczniu 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące podróży służbowej. Dotyczą zarówno pracowników jak i przedsiębiorców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302) od 1 stycznia 2023 roku dieta za jeden dzień podróży służbowej na terenie Polski wynosi 45 zł. …

Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej Read More »

Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz za osoby z nimi współpracujące. Wysokość limitu do odliczenia podlega corocznie podwyższeniu i jest ogłaszana przez Ministra Finansów do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w drodze …

Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku Read More »

W 2023 roku wzrost kosztów działalności gospodarczej

W 2023 roku Przedsiębiorcy muszą liczyć się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze wzrostem składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Podstawą pełnych, miesięcznych składek ZUS stanowi 60% wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które na 2023 rok wynosi 6.935,00 zł. Wartość podstawy zatem stanowiącą 60% tej kwoty będzie 4.161,00 zł Pełne ubezpieczenie społeczne ZUS …

W 2023 roku wzrost kosztów działalności gospodarczej Read More »

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania kontraktowo tzn. odpowiedzialność materialna pojawia się co do zasady z każdym podpisanym kontraktem. Odpowiedzialność ta nie jest ograniczona co do zasady. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w łączącej strony umowie, które określają zasady i wysokość odpowiedzialności. Należy pamiętać, że przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie swoje działania m.in. szkody wyrządzone …

Odpowiedzialność przedsiębiorcy Read More »

Działalność gospodarcza a pracownicy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność   gospodarczą (nawet ten, który działał jednoosobowo) ma prawo zatrudniać pracowników na podstawie kodeksu pracy i zlecać zadania zleceniobiorcom na podstawie kodeksu cywilnego. Nie wymaga to żadnej zmiany czy uzupełnienia w CEiDG Przedsiębiorcy. Wymaga jedynie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym zarejestrowania, a następnie po zakończeniu współpracy wyrejestrowania, pracownika (lub …

Działalność gospodarcza a pracownicy Read More »

Najczęściej używane PKD a podatek ryczałtowy

Jedną z najkorzystniejszych form opodatkowania podatkiem dochodowym jest podatek ryczałtowy. Mogą z niego korzystać Przedsiębiorcy prowadzący określoną w przepisach działalność. Podatek ryczałtowy charakteryzuje się tym, że podstawą jego wyliczenia stanowi przychód pomniejszony wyłącznie o składki społeczne ZUS, a wartość podatku jest określony ustawowo w zależności od rodzaju działalności. Podstawy podatku nie pomniejsza się o żadne …

Najczęściej używane PKD a podatek ryczałtowy Read More »