Author name: MichalSzrajber

Lunch z Klientem a koszty uzyskania przychodu

                Dla każdego przedsiębiorcy oczywistym jest, że prowadzenie biznesu wymaga kontaktów z dostawcami i klientami. Bardzo często z wielu wzglądów na miejsce spotkania wybiera się kawiarnię czy restaurację bo przy smacznej kawie czy obiedzie o wiele przyjemniej i skuteczniej negocjuje się kontrakty, czy rozwiązuje problemy biznesowe. Powstaje zatem pytanie, czy jeśli zabierzemy klienta na Lunch, […]

Lunch z Klientem a koszty uzyskania przychodu Read More »

Centralny system do wystawiania faktur

Od dłuższego czasu coraz więcej słyszy się w mediach o KSeF oraz o obowiązku wystawiania faktur tylko i wyłącznie przez KSeF. Postarajmy się usystematyzować najważniejsze informacje na ten temat. KSeF to Krajowy System e-Faktur czyli platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Inaczej mówiąc jedno miejsce w rzeczywistości wirtualnej, w którym będą musiały znaleźć

Centralny system do wystawiania faktur Read More »

Nowe preferencyjne składki ZUS od 07-2023

Jak powszechnie wiadomo, z dniem 1 lipca br. zostało ustawowo podwyższone minimalne wynagrodzenie z 3.460 do 3.600. Ponieważ przy składce preferencyjnej ZUS, podstawa wymiaru naliczania składek jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia automatycznie wzrosną składki społeczne ZUS. Dotychczasowa podstawa wzrosła z 1.047 do 1.080 PLN, a co za tym idzie poszczególne składki (poczynając od deklaracji za

Nowe preferencyjne składki ZUS od 07-2023 Read More »

Podatek ryczałtowy za usługi PKD 62.01?

4 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił wyjaśnień w jakiej wysokości Przedsiębiorca powinien płacić podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych za usługi objęte kodem PKD 62.01. Interpretacja ta (sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.127.2023.3.BS) została wydana na wniosek Przedsiębiorcy, który ramach kodu PKD 62.01 (PKWIU 62.01.11 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania) będzie świadczył usługi badawczo-rozwojowe

Podatek ryczałtowy za usługi PKD 62.01? Read More »

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla Mikroprzedsiębiorców bez zmian

Od 1 kwietnia 2023 r. rozpocznie się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla najmniejszych płatników, którzy opłacają tę składkę w zryczałtowanej wysokości, składka wypadkowa pozostanie na tym samym poziomie 1,67%. Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej nie ulegnie zmianie także dla części płatników, którzy ustalają jej wysokość

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla Mikroprzedsiębiorców bez zmian Read More »

Księgowanie spóźnionych dokumentów kosztowych

  Często zdarza się, że Przedsiębiorca otrzymuje lub przekazuje do biura księgowego dokumenty kosztowe (faktury, rachunki, paragony) z opóźnieniem. Bywa, że jest ono na tyle duże, że nie jest możliwe zaksięgowanie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu w którym został poniesiony koszt. Miesiąc ten jest już zamknięty, a podatek zapłacony. Dotychczas organa

Księgowanie spóźnionych dokumentów kosztowych Read More »

Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023

20 stycznia 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze Obwieszczenia wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale w 2022 r. Wyniosło ono 6965,94 zł. Kwota ta ma wpływ na wyliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.W konsekwencji tej zmiany składka miesięczna dla Przedsiębiorcy opodatkowanego

Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023 Read More »

Ważne terminy 2023

Na początku nowego roku jak zwykle Przedsiębiorca jest obowiązany jest rozliczyć stary rok i wybrać formę opodatkowania na nowy. Poniżej prezentujemy obowiązujące w 2023 roku najważniejsze terminy Przedsiębiorcy opłacający podatek ryczałtowy – podatek ryczałtowy za XII 2022 lub 4Q2022 należy opłacić – do 28.02.2023 – rozliczenie roczne (PIT-28, PIT-28S) należy wysłać i ewentualnie dopłacić –

Ważne terminy 2023 Read More »

Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej

W styczniu 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące podróży służbowej. Dotyczą zarówno pracowników jak i przedsiębiorców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302) od 1 stycznia 2023 roku dieta za jeden dzień podróży służbowej na terenie Polski wynosi 45 zł.

Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej Read More »

Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz za osoby z nimi współpracujące. Wysokość limitu do odliczenia podlega corocznie podwyższeniu i jest ogłaszana przez Ministra Finansów do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w drodze

Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku Read More »