Zmiana limitu zaliczenia do kosztów składki zdrowotnej w 2023 roku

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz za osoby z nimi współpracujące. Wysokość limitu do odliczenia podlega corocznie podwyższeniu i jest ogłaszana przez Ministra Finansów do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 19 grudnia 2022 r. Minister Finansów opublikował obwieszczenie, z którego wynika, że w 2023 r. kwota odliczenia wyniesie maksymalnie 10 200 zł. Limit ten dotyczy składek należnych za rok 2023 czyli tych, których termin płatności przypada w okresie od 20 lutego 2023 do 20 stycznia 2024. Podstawa prawna