PODRĘCZNIK PRZEDSIĘBIORCY

Podręcznik przedsiębiorcy

Mały ZUS Plus 2023

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. programu Mały ZUS Plus. Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania kontraktowo tzn. odpowiedzialność materialna pojawia się co do zasady z każdym podpisanym kontraktem. Odpowiedzialność ta nie jest ograniczona co do zasady.

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza a pracownicy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność   gospodarczą (nawet ten, który działał jednoosobowo) ma prawo zatrudniać pracowników na podstawie kodeksu pracy i zlecać zadania zleceniobiorcom na podstawie kodeksu

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Podróże służbowe krajowe

Tak jak każdy pracownik również Przedsiębiorca ma prawo udawać się w podróże służbowe i koszty tych podróży zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Odbywa się jednak

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Platforma PUE-ZUS

PUE-ZUS to platforma usług elektronicznych ZUS. Dzięki tej Platformie (PUE) ZUS możesz wiele spraw związanych z firmą załatwić przez Internet. Od 2023 roku z platformy

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

JPK-Jednolity Plik Kontrolny to ustrukturyzowana baza danych zawierająca informacje o wszelkich transakcjach (zakupach i sprzedażach) jakich dokonał Przedsiębiorca w danym miesiącu. Najprościej opisując: w jednym

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Split-Payment

Split Payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności. Jest stosowany w rozliczeniach pomiędzy Przedsiębiorcami będącymi płatnikami VAT. Podzielona płatność odbywa się na życzenie podmiotu dokonującego przelew

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Jak założyć działalność

W obecnych czasach założenie działalności gospodarczej nie jest rzeczą trudną. Większość działań można wykonać siedząc przy biurku za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu. Ale

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Biała lista

Biała lista jest to lista podatników w tym Przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Na liście tej między innymi znajduje się numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy. Jest to

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Rachunek bankowy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien posiadać rachunek bankowy przeznaczony dla swojej firmy (działalności). Nie wskazana jest obsługa firmy za pomocą rachunku osobistego. Nie wskazane

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Zmiany w dokumentach rejestrowych

Wszystkie dane Przedsiębiorcy znajdujące się w CEiDG można w każdej chwili zmienić, uzupełnić lub skasować (dotyczy to danych, które nie muszą się obligatoryjnie znajdować w

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza a VAT

Pomioty prowadzące działalność gospodarczą mogą być lub mogą nie być płatnikami VAT. Zależy to od obrotów i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a także własnej decyzji. 

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Najczęściej stosowane dziś formy opodatkowania Przedsiębiorców podatkiem dochodowym to zady ogólne (progi podatkowe), podatek liniowy i podatek ryczałtowy. W niektórych przypadkach niestety Przedsiębiorca pozbawiony jest

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Składki ZUS 2023

Składki ZUS dla przedsiębiorców składają się z następujących elementów: Składki Społeczne – emerytalna (19,52%), rentowa (8%), chorobowa (2,45%) i wypadkowa (1,67%), Składka zdrowotnej, oraz Składka

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatne elektroniczne narzędzie, za pomocą którego obywatel może potwierdzać swoją tożsamość w urzędach i systemach administracji publicznej. Dla Przedsiębiorcy jest szczególnie potrzebny

Czytaj więcej »
Podręcznik przedsiębiorcy

CEiDG

CEiDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – Rejestr, w którym znajdują się dane o wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Jest to odpowiednik

Czytaj więcej »