Zmiany w dokumentach rejestrowych

Wszystkie dane Przedsiębiorcy znajdujące się w CEiDG można w każdej chwili zmienić, uzupełnić lub skasować (dotyczy to danych, które nie muszą się obligatoryjnie znajdować w rejestrze). Przedsiębiorca może także zawiesić działalność, odwiesić zawieszoną działalność lub całkowicie ja zlikwidować. W tym celu należy wejść w zasoby CEiDG w trybie zmian. W sekcji 1 wniosku CEIDG-1 należy wybrać odpowiednią opcję i poza danymi podstawowymi wypełnić tylko te rubryki, które dotyczą danej zmiany. Wszelkich zmian zapisów w CEiDG można również dokonać składając dokumenty w formie tradycyjnej w dowolnym urzędzie gminy