Wykluczenia możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS

Nie wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze wszystkich przywilejów wynikających z posiadania statusu Przedsiębiorcy. Ograniczenia dotyczą:

– wyboru opodatkowania podatkiem liniowym – nie mogą z niego skorzystać Przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym pozostawali w stosunku pracy (umowa o pracę) z podmiotem na rzecz którego świadczą usługę. Zatem jeśli Przedsiębiorca był pracownikiem firmy X w styczniu danego roku, a w którymkolwiek jego miesiącu założył działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz firmy X do końca tego roku musi rozliczać się wg progów podatkowych

– wyboru opodatkowania podatkiem ryczałtowym – nie mogą z niego skorzystać Przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym i w poprzednim pozostawali w stosunku pracy (umowa o pracę) z podmiotem na rzecz którego świadczą usługę zbliżoną do tej realizowanej w ramach stosunku pracy . Zatem jeśli Przedsiębiorca był pracownikiem firmy X choć przez kilka dni 2022 roku i w ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi na rzecz firmy X z podatku ryczałtowego będzie mógł skorzystać dopiero od stycznia 2024.

– skorzystanie z ulgi na start lub obniżonych składek ubezpieczeń społecznych ZUS (mały ZUS lub Mały ZUS Plus) – nie mogą z niej skorzystać Przedsiębiorcy, którzy w danym lub poprzednim roku podatkowym pozostawali w stosunku pracy (umowa o pracę) z podmiotem na rzecz którego świadczą usługę zbliżoną do tej realizowanej w ramach stosunku pracy. Zatem dla Przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w dowolnym miesiącu roku 2022 ograniczenie odnosi się do roku 2021 oraz 2022. Ponadto z ulgi na start nie może skorzystać przedsiębiorca, który nawet przez bardzo krótki okres prowadził działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy przed datą rozpoczęcia bieżącej działalności.