CEiDG

CEiDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – Rejestr, w którym znajdują się dane o wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Jest to odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), gdzie znajdują się wszystkie spółki prawa handlowego. Wypis z rejestru CEiDG dla przedsiębiorcy spełnia tę samą rolę co wypis z KRS dla spółki – czyli jest swojego rodzaju dokumentem, który potwierdza istnienie przedsiębiorstwa, jego dane rejestrowe i określa jego charakter. Bardzo często wyciąg z CEiDG lub z KRS stanowi załącznik do umów zawieranych pomiedzy podmiotami gospodarczymi. Wyciąg z CEiDG może pobrać każdy, nie tylko Przedsiębiorca, którego dane dotyczą.