KALKULATOR DOCHODÓW

Niniejszy kalkulator ma charakter porównawczy i nie służy do wyliczenia konkretnych wartości wynagrodzenia.

Parametry
Podatek I poziom
Osoba poniżej 26 lat
Składka PPK
Typ oskładkowania ZUS
Przeciętne wynagrodzenie
Przecietne wyn. do składki ZUS
Najniższe wyn. do składki ZUS (1 półrocze)
Najniższe wyn. do składki ZUS (2 półrocze)
Wysokość ryczałtu podatkowego
Wynagrodzenie miesięczne
Miesięczne koszty uzyskania przychodu
Składnik kosztówUmowa o pracę (pracownik miejscowy)Umowa zlecenie z pełnym ZUSB2B Podatek wg skaliB2B Podatek liniowyB2B Podatek ryczałtowy
Wynagrodzenie miesięczne
Wynagrodzenie roczne
ZUS pracownika
ZUS przedsiębiorcy (społeczne+FP)
Kwota po potrąceniu składek
Koszty uzyskania przychodu
Dochód po odliczeniu kosztów
Składka zdrowotna
Dochód do opodatkowania
Podatek dochodowy naliczony
Ulga podatkowa roczna
Podatek dochodowy do zapłaty
PPK Pracownika
Netto wykonawcy za rok
Netto wykonawcy miesięcznie
ZUS pracodawcy
PPK Pracodawcy
Roczny łączny koszt pracodawcy
Miesięczny łączny koszt współpracy