DLACZEGO WŁASNY BIZNES?

Własny biznes to nie tylko wspaniałą przygoda.
Własny biznes to także szereg korzyści:

Możliwość wyboru dogodnej formy opodatkowania w zależności od potrzeb:

 • zasady ogólne 12%/32%
 • podatek liniowy 19%
 • ryczałt 12%/15%/17%
 • Obniżenie składki ubezpieczeń społecznych ZUS
 • Obniżenie kosztów zakupów i inwestycji:
 • zakup sprzętu i oprogramowania o 23%
 • zakup szkoleń rozwojowych o 23%
 • kosztów eksploatacji samochodu o 11,5%
 • kosztów paliwa o 11,5%
 • kosztów podróży służbowych o 8%
 • Dostęp do leasingu oraz innych produktów bankowych przeznaczonych dla przedsiębiorców
 • Możliwość zawierania umów z klientem w sposób nieograniczony zapisami kodeksu pracy
 • Brak narzuconych ram czasowych wykonywanej pracy wynikających z przepisów dotyczących czasu pracy
 • Możliwość zatrudniania pracowników i zleceniobiorców w ramach wsparcia realizowanych projektów.