Ważne terminy 2023

Na początku nowego roku jak zwykle Przedsiębiorca jest obowiązany jest rozliczyć stary rok i wybrać formę opodatkowania na nowy. Poniżej prezentujemy obowiązujące w 2023 roku najważniejsze terminy

Przedsiębiorcy opłacający podatek ryczałtowy

– podatek ryczałtowy za XII 2022 lub 4Q2022 należy opłacić – do 28.02.2023

– rozliczenie roczne (PIT-28, PIT-28S) należy wysłać i ewentualnie dopłacić – od 15.02 do 30.04.2023

Przedsiębiorcy opłacający podatek wg skali podatkowej lub liniowy

– podatek za XII 2022 lub 4Q2022 należy opłacić – do 20.01.2023

– rozliczenie roczne (PIT-36, PIT-36L) należy wysłać i ewentualnie dopłacić – od 15.02 do 30.04.2023

Przypominamy również terminy obowiązujące wszystkich Przedsiębiorców

– termin podjęcia decyzji i zgłoszenia w CEiDG formy opodatkowania na 2023 rok – do 20.02.2023

– terminy opłat  składek ZUS oraz podatku dochodowego – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

– terminy opłat podatku VAT – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni