Podstawa składki zdrowotnej dla Podatników ryczałtowych 2023

20 stycznia 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze Obwieszczenia wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale w 2022 r. Wyniosło ono 6965,94 zł. Kwota ta ma wpływ na wyliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
W konsekwencji tej zmiany składka miesięczna dla Przedsiębiorcy opodatkowanego za zasadzie ryczałtu wynosi:

  • dla rocznego przychodu podatnika do 60 000 zł = 376,16 zł;
  • dla rocznego przychodu podatnika od 60 000 zł do 300 000 zł = 626,93 zł,
  • dla rocznego przychodu podatnika ponad 300 000 zł = 1128,48 zł.