Kolejne zmiany stawek w podróży służbowej

W styczniu 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące podróży służbowej. Dotyczą zarówno pracowników jak i przedsiębiorców.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302) od 1 stycznia 2023 roku dieta za jeden dzień podróży służbowej na terenie Polski wynosi 45 zł. Sposób obliczania diet za niepełny dzień podróży pozostaje bez zmian. Zmianom natomiast ulegają wartości wszelkich dodatków wyliczanych na podstawie diety tj.:

  • ryczałt za nocleg – 150% diety czyli po zmianie 67,50 zł za każdą noc jeśli stacjonarny nocleg trwa przynajmniej 6 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00, Ryczałt nie przysługuje, jeśli osoba podróżuje w nocy np. przemieszcza się nocnym pociągiem.
  • ryczałt za dojazdy na miejscu – 20% diety za każdą rozpoczętą dobę czyli po zmianie 9,00 zł

Jak widać gołym okiem kwota 67,50 zł za nocleg lub 9 zł za całodzienne przemieszczanie się środkami komunikacji publicznej po mieście mogą nie wystarczyć. Pamiętajmy zatem, że zarówno Pracownicy za zgodą Pracodawcy jak i Przedsiębiorcy mogą rozliczać te koszty na podstawie rachunków lub biletów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Przepisy nie określają limitu kosztów poniesionych za dojazdy na podstawie przedłożonych rachunków. Określają natomiast limit kwoty przeznaczonej na nocleg i rozliczonej na podstawie faktury na poziomie 900 zł.

Koszty, o których mowa powyżej Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy także nadmienić, że przytoczone wyżej rozporządzenie wprowadza także nowe kwoty diet dotyczące podróży zagranicznych.

Od 17.01.2023 zmienia się również maksymalna kwota ryczałtu za wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.01.2023 (Dz. U. z 2023 r. poz. 5)  . kwota ta wynosi 0,89 zł/km dla samochodów o pojemności silnika do 900 cm3 oraz 1,15 zł/km dla samochodów o większe pojemności skokowej.